Un international A’ Algérien va rejoindre l’Europe

L’International A’, Moncef Bekrar va s’engager le Istra en Croatie.